Menu Zamknij

Grupa Chow Gar Kung Fu w Bolechowicach

Grupa Chow Gar Kung Fu w Bolechowicach to nieformalna grupa ludzi, których celem jest wspólne rozwijanie rekreacji ruchowej i kultury fizycznej poprzez treningi Kung Fu.

Za treningi nie są pobierane opłaty, członkowie Grupy ponoszą solidarnie koszty wynajmowania sali do ćwiczeń, aby móc rozwijać swoje zainteresowania,
czyli ćwiczyć Kung Fu oraz nie utracić dorobku historycznego i stylowego Chow Gar.
Grupa realizuje wspólne działania w sferze pożytku publicznego, działalność nie jest zarejestrowana, Grupa nie posiada osobowości prawnej, działa jako kółko zainteresowań.

Działalność Grupy jest wstępem do zainicjowania w przyszłości formalnej organizacji lub objęcia jej patronatem przez inną formalną organizację o charakterze rekreacji ruchowej lub sportowej.