Slide background

Co to jest psychoterapia?

Wbrew temu, czym karmią nas spoty reklamowe oraz pełne wyretuszowanych zdjęć konta na Instagramie, życie to nie chroniczna euforia. Zdarza się, że za perfekcyjnie wykadrowanym selfie ukrywamy przykre emocje, z którymi na co dzień nie dajemy sobie rady i przez które stajemy się społecznie niewydolni. W stan skrajnego przygnębienia wpędzają nas najczęściej nieporozumienia w związkach, rozwody, nieprzepracowane traumy z dzieciństwa, utrata pracy (i związany z nią brak stabilności finansowej) oraz śmierć bliskiej osoby. Gdy problemy zaczynają przekraczać nasze możliwości adaptacyjne, niezbędna staje się pomoc psychoterapeutyczna. Psychoterapia to rodzaj pogłębionej, uzdrawiającej rozmowy, dającej możliwość sukcesywnego budowania więzi między terapeutą a pacjentem. Procesowi temu towarzyszy cykl regularnych spotkań, które mają na celu całościowe zrozumienie problemu. Ważny jest kontekst, umiejętne zadawanie pytań, drążenie, przyglądanie się naszym trudnościom z różnych stron, pochylenie nad detalami, a finalnie próba dotarcia do sedna.

psychotherapy

Relacja terapeutyczna – czym ona jest?

Kluczowa w procesie leczenia jest relacja terapeutyczna między psychoterapeutą a pacjentem. Relacja ta tworzy określony rodzaj komunikacji mającej jeden cel: służyć procesowi leczenia. Opiera się na wzajemnym zaufaniu, szacunku, zaangażowaniu,   budowaniu poczucia bezpieczeństwa, analizowaniu komunikatów werbalnych  i niewerbalnych oraz współodpowiedzialności za realizację celu terapeutycznego. Pacjent, od samego początku, musi mieć świadomość swojego aktywnego uczestnictwa w terapii. Ponadto powinien być gotowy do przepracowania trudnych i bolesnych kwestii, z którymi terapeuta będzie go konfrontował podczas sesji. Psycholog z kolei, przez cały okres trwania procesu terapautycznego, empatyzuje, okazując zrozumienie i dając wparcie. Terapia to praca zespołowa, a zaufanie i dobrej jakości komunikacja dają gwarancję skuteczności. Warto zaryzykować, dać sobie pomóc, potraktować cykl spotkań jak warsztat rozwoju osobistego i wreszcie poczuć się dobrze.